dinsdag 17 augustus 2010

bijbeltekst

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.

Psalm 84:4

Geen opmerkingen: